MOBILNÍ AUTOSKLO SERVIS

Mobilní oprava čelního skla

Nabízíme rychlé řešení při poškození předního skla automobilu vzniklého v důsledku  nárazu letícího kamínku a při jiných drobných nehodách souvisejících s provozem vozidla.

Mobilní servis 

Pokud Vám z časových důvodů Vaše zaměstnání, nebo jiné okolnosti neumožňují sklo vyměnit, nebo opravit u nás na dílně, je možné využít našeho mobilního servisu, který dojede kamkoliv na Vámi určené místo v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Opravíme autosklo u Vás 

Mobilní tým naší společnosti může dojet do jakéhokoliv místa v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Po nahlášení poškození  na tel: 602 476 213 poškození zaznamenáme a navrhneme způsob a čas řešení v souladu s možnostmi klienta. Vlastní technický zásah ve většině případů proběhne do 24 hodin od nahlášení. Vždy hledáme optimální řešení v souladu s klientovými požadavky na čas a místo provedení, což v důsledku snižuje náklady na provoz vozidla.

Jsme smluvní partner

pojišťoven, a díky tomu vyřídíme veškeré formality spojené s pojistnou událostí. Při splnění všech pojistných podmínek je výměna nebo oprava čelního skla provedena zdarma. Klient platí pouze případnou spoluúčast a DPH, je-li jeho plátcem.

Výměněná skla odvezeme

a ekologicky zlikvidujeme. K dispozici máme všechny typy běžných čelních skel a ostatní jsme schopni zajistit do 24 hodin. Při výměně čelního skla jsou použita pouze originální skla a materiály, jako v samotném servisu, doba opravy nepřekročí 4 hodiny (dle typu vozidla).

Způsob opravy skla je závislý na poškození skla. Za určitých podmínek je možné sklo opravit pomocí modernější technologie – scelení, při kterém nedochází k demontáži skla. Prasklina se vyplňuje speciální pryskyřicí s optickými vlastnostmi téměř shodnými se sklem (například lom světla).  Sklo je po vyplnění pryskyřicí zcela způsobilé pro provoz. Doba opravy v takovém případě nepřekročí 1 hodinu.

PICK-UP autosklo servis

Zajišťujeme pro Vás také PICK-UP servis po HK, kdy si Vaše vozidlo vyzvedneme na Vámi určeném místě, u nás v servise jej opravíme a po té opět dovezeme zpět.