Opravy prasklin skel

Oprava čelního skla u auta

Chytří zákazníci dobře ví, že prasklina čelního skla nemusí vždy nutně vést ke konvenční výměně celého autoskla, která vlivem lidského faktoru představuje pro vozidlo potenciální riziko poškození karoserie a netěsnosti. Navíc pojišťovna opravu praskliny předního skla ochotně zaplatí. Pomocí kvalitních nástrojů se dá opravou praskliny do 2 hodin dosáhnout obnovení původní pevnosti a stability autoskla.

 

Co je to vlastně oprava autoskla?

Oprava neboli scelení je alternativou k celkové demontáži a výměně autoskla. Konkrétně dochází k opravě praskliny pomocí odsátí vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahrazení speciální látkou, která má index lomu světla stejný jako sklo. Opravou dojde k obnovení původní pevnosti a stability autoskla a zároveň k významnému zlepšení optických vlastností v místě původního poškození. 80% prasklin vzniklých od letícího kamene je technicky opravitelných za předpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla.Podle tvaru pak rozlišujeme jednotlivé typy prasklin tak, jak je vidíte na obrázcích nahoře.

 

Proč si nechat opravit prasklinu na čelním skle?

Důvodů, proč si mnozí nechávají opravit čelní sklo je několik:

Finanční:

– bez připojištění může být výměna autoskla velmi drahá záležitost

– i s připojištěním nemusí limit pojistného plnění vždy pokrýt veškeré náklady na výměnu autoskla a klient pak musí doplatit zbytek do celkové fakturované – částky za realizovanou výměnu

– s původním originálním sklem má vozidlo větší prodejní hodnotu

– prasklina ve stírané ploše dnes hrozí ztrátou až 5 bodů a pokutou do 10.000,- Kč

Technické:

– riziko, že po výměně bude do vozidla zatékat nebo že při vyřezávání původního autoskla dojde k poškození karoserie či interiéru

– opravou praskliny dojde k trvalému zamezení dalšího rozšiřování praskliny

– obnova bezpečnostní funkce v místě, kde se airbag spolujezdce při aktivaci opírá o čelní sklo

Časové:

– řada klientů upřednostňuje raději rychlou opravu než zdlouhavou výměnu čelního skla s nutností odstavit vozidlo s ohledem na bezpečné zaschnutí lepidel

 

Co na opravy autoskel říkají pojišťovny?

Všechny pojišťovny uznávají tuto metodu opravy. Důvod je jasný, pojišťovnu přijde tato cesta odstranění praskliny levněji než výměna autoskla. Některé pojišťovny dokonce opravu vyžadují, pokud prasklina splňuje jejich vnitřní směrnice o velikosti a umístění na ploše skla. Žádná pojišťovna nemůže striktně nařídit, který autoservis opravu provede. Pojišťovna je povinna uhradit opravu i tzv. nesmluvním autoservisům za předpokladu, že klient dodržel řádný postup nahlášení pojistné události a umožnění prvotní prohlídky poškozeného skla osobou, která je k tomu oprávněna danou pojišťovnou. V budoucnosti budou hrát opravy autoskel z pohledu pojišťoven stále větší a větší roli, tak jak je tomu i v západní Evropě.

 

Jaké typy autoskel je možné opravit?

Naší metodou lze opravit jakákoli dvouvrstvá automobilová skla. Nezáleží na tom, zda se jedná o sklo čiré, tónované, vyhřívané či antireflexní. Kromě osobních je možné kvalitně zacelit i autoskla nákladních automobilů a taktéž i robustní autobusová skla. Rozhodně pomocí této metody nelze opravit kalená skla, tzn. na vozidle boční a zadní, která se v případě rozbití rozpadnou na tisíce kousků.

 

Je po opravě ještě něco vidět?

Ano, každá oprava autoskla po sobě zanechává určité optické stopy, které se ve výsledku mohou lišit podle typu praskliny. Jen ty nejlepší a nejserioznější autoservisy Vás dopředu na vzorovém čelním skle seznámí s tím, jakou optiku můžete od opravy očekávat. Po opravě je původní prasklina v pohledu do interiéru vozu ve většině případů již neviditelná. Řidiči tak nehrozí pokuta ani ztráta bodů a bez problémů projde STK.

 

Měla by mít technologie na opravy autoskel ATEST?

Oprava čelního skla je zásahem do homologace vozidla a proto by všechny technologie na opravy čelních dvouvrstvých skel používané v ČR měli před použitím získat schválení Ministerstva dopravy ČR, které na základě rozhodnutí vydá ATEST 8SD. Každý klient pak po opravě autorizovaným servisem obdrží osvědčení o provedené opravě autoskla. Smutnou skutečností je, že mnoho technologií je v ČR používáno bez atestu. Naše technologie PS má řádný ATEST 8SD 3129.

 

Je možné opravit prasklinu v jakémkoli místě čelního skla?

Legislativa EU vylučuje opravy dvouvrstvých autoskel v zorném poli řidiče – EHK č.43. Zorné pole řidiče ovšem není plocha, kterou zabírají stěrače. Pro přesné stanovení hranic plochy zorného pole se nejlépe obraťte na našeho technika .

 

Jak velkou prasklinu je možné opravit?

Technicky je v podstatě možné opravit prasklinu bez ohledu na její velikost či délku (běžně do 10 cm). Prasklina ovšem nesmí ani jedním koncem zasahovat do okraje autoskla a vstupní otvor (místo dopadu kamene – kráter) by neměl být větší než cca 5 mm.

 

Záleží na stáří praskliny a míře jejího znečištění?

Nezáleží za předpokladu, že si prasklinu necháte opravit u nás v autosklo servise, kde na opravu autoskel používáme výhradně profesionální technologii.

 

Co tedy představují černé skvrny uvnitř praskliny?

Tmavé zabarvení (lépe viditelné, pokud si prasklinu zevnitř skla podložíte bílým papírem) je výsledkem průniku vzduchu do dutiny praskliny, kde mezi první vrstvou skla a fólií způsobuje určitou optickou vadu, pro niž je typické černé zabarvení. Kvalitně provedenou opravou praskliny dojde ke 100% vysátí vzduchu a jeho nahrazení speciální látkou, která má index lomu světla stejný jako sklo Pokud vám někdo provedl opravu autoskla a opravný materiál se již po několika týdnech vydrolil a zanechal po sobě nepříjemný kráter, tak je to nejspíše způsobeno tím, že opravou nedošlo ke 100% odsátí vzduchu, který vlivem své roztažnosti vytlačil výše zmíněný opravný materiál ven. V horším případě vám zbytky vzduchu (viditelné jako černé fleky) mohou způsobit další rozšiřování praskliny a to nemluvíme o tom, že opticky prasklina vypadá spíše jako neopravená. (pokud by vám nějaký autoservis tvrdil, že prasklinu bohužel nešlo opravit lépe z důvodu jejího stáří a znečištění, jedná se pouze o úhybný manévr zakrývající nedostatky autoservisem používané technologie)

 

O technologii PS

Nářadí PS na opravu prasklin čelních dvouvrstvých skel, každodenně používané v celé Evropě mnoha tisíci nadšenými uživateli, si Vás získá přesným tlakovým spojením, maximálním tlakovým a vakuovým výkonem a skvělými vlastnostmi používaných materiálů a opravných pryskyřic, které nemají žádnou srovnatelnou konkurenci. Mimo jiné i toto zařízení využívají koncerny jako Mercedes-Benz, BMW, Ford atd.

– Jednoduchost opravy autoskel s naším profesionálním zařízením dělá velký dojem.

– Oprava je hotová do 2 hodin efektivního pracovního času (dle typu poškození)

 

Atest

Technologie PS je atestovaná Ministerstvem dopravy ČR na základě ATESTU 8SD 3129.