CEBIA – kódování autoskel

Nabízíme rovněž služby v oblasti zabezpečení vozidel. Jednou z nich je tzv. pískování nebo-li ochrané značení čelních skel bezpečnostním kódem. Principem je „znehodnocení“ vozidla pro zloděje právě vypískováním bezpečnostního kódu na všechny skla vozidla. Pokud by zloděj chtěl dál „využít“ vozidlo označené kódem, musel by vyměnit všechna tato skla. Jak sami víte, je to investice nemalá a pro zloděje znamená vážnou komplikaci. Další komplikace nastává zloději při případném prodeji vozidla s označenými skly. Skla každého automobilu jsou totiž označena homologační značkou, která obsahuje datum jeho výroby – v drtivé většině případů odpovídající roku výroby vozidla. Pokud např. zloděj dnes odcizí vozidlo značky Škoda Octavia roku výroby 2000 (na všech sklech takového automobilu je v homologační značce uveden rok výroby skla – rok 2000) s označenými skly kódem SBZ OCIS, musí taková skla pro legalizaci odcizeného vozu v ČR vyměnit. Zloděj bude muset sehnat nejen kompletní sadu skel, ale ještě skel roku výroby 2000 – a to není jistě snadný úkol. Zloděj většinou nemá jinou možnost, nežli provést výměnu skel za skla zcela nová (tj. s jiným rokem výroby). Takovou záměnu však odhalí prakticky každý automechanik a může znamenat pouze dvě věci, buď bylo vozidlo v minulosti hodně havarované, nebo je odcizené. V obou případech je cena prodávaného vozu hluboko pod běžnou cenou a pro zloděje nezajímavá.

Celkový počet odcizených automobilů v České republice se stále drží na ročních průměrech kolem 25.000. Podrobná, více než desetiletá statistika Cebia, spol. s r.o. vykazuje, na vybraném vzorku 100.000 vozidel, o 96% nižší počet krádeží označených automobilů kódem SBZ OCIS než je celorepublikový roční průměr. Na 1 odcizené vozidlo s označenými skly připadá 24 odcizených vozidel bez ochranného značení skel.

Bezpečnostní kódovaní firmy Cebia, spol. s r.o.

Cebia, spol. s r.o. nabízí dvě varianty ochranného značení skel Vašeho vozidla. Oba způsoby značení jsou z pohledu účinnosti rovnocenné, zásadní rozdíl je však v rychlosti realizace.

 

A. Systém EUROVIN OCIS = „provedení s objednáním“     EUROVIN

– používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla – VIN = identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků

– je nutné objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla

více info – www.cebia.cz

Cena kódování je od 1.700,- Kč včetně DPH (s Klient. kuponem – UNIQA sleva 50%).

 

B. Systém SBZ OCIS = „okamžité provedení“     SBZ

– používá pro označení vozidla speciální kód Cebia, který byl vyvinut
v roce 1991 ve spolupráci s Policií ČR, kód obsahuje 7 alfanumerických znaků
– lze realizovat okamžitě a na počkání v celé síti autorizovaných pracovišť Cebia

více info – www.cebia.cz

Cena kódování je od 1.700,- Kč včetně DPH (s Klient. kuponem – UNIQA sleva 50%).

 

C. Systém AUTODOT OCIS

– Výrazně zvyšuje ochranu vozidel před odcizením.
– Podstatně snižuje zájem zlodějů o vozidla vybavená systémem AUTODOT OCIS.
– Výrazně zvyšuje pravděpodobnost dohledání, identifikace a navrácení odcizených vozidel.
– Omezuje snadné pozměňování identity odcizených vozidel a tak znesnadňuje jejich nezákonné uvádění do provozu na území ČR.
– Brání následnému prodeji kriminálně závadových vozidel.
– Představuje ochranu vozidla cenově dostupnou pro všechny motoristy.
– Umožňuje snadnou identifikaci důležitých dílů vozidel. Zabraňuje realizaci „neobjednaných výměn“ dílů na vozidlech – např. při předání vozidla do autoservisu.

více info – www.cebia.cz

Ochranné značení skel AUTODOT stojí 1.999,- Kč včetně DPH.

 

Ochranné značení spočívá ve vypískování vnějších identifikačních znaků na skla vozidla, vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, vystavení „Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS“ a identifikační karty OCIS.

Profesionálním provedením značení – pískováním, je dosaženo dostatečné hloubky ochranných znaků ve sklech, která je nezbytně nutná pro zajištění jejich neodstranitelnosti. Nedílnou součástí bezpečnostního značení skel EUROVIN OCIS a SBZ OCIS je registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR, ale zvláště pak v zahraničí.

 

Registrace vozidla v Systému OCIS nabízí majiteli vozidla pokrádežový servis pracoviště HelpDesk OCIS v případě odcizení vozidla. Jako příklad těchto služeb uveďme dopravu nalezeného vozidla ze zahraničí. Doprava, respektive cena dopravy odcizených vozidel nalezených mimo republiku, je často tak drahá, že řadě motoristů znemožňuje navrácení vozidla. A právě tato doprava vozidla zpět do ČR je klientům Cebia, spol. s r.o. plně hrazena.

 

HelpDesk OCIS přijímá po celých 24 hodin denně informace o pohřešovaných vozidlech, zavádí je do informačního Systému OCIS a zpřístupňuje tyto informace pro většinu evropských zemí.

 

Vzhledem k vysoké účinnosti, snadné realizaci a příznivé ceně, je systém ochranného značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS vhodný jako základní prevence pro všechny kategorie vozidel.